hilltech.nl

Name It innovatief kledingontwerp

Home »  Name It innovatief kledingontwerp

In het thema creatieve industrie, hebben we een geweldige nieuwkomer mogen verwelkomen: Name It. Name It is een bedrijf wat zich bezighoudt met het ontwerp en de productie van kinderkleding. Wij zijn enorm blij met de komst van dit creatieve bedrijf en hopen dat het een aantrekkingskracht zal gaan vormen voor andere creatieve bedrijven.

Wij hopen namelijk dan Hilltech een creatieve hotspot zal gaan worden voor zowel Amersfoort, de omgeving van Amersfoort als voor de provincie Utrecht. Wij hopen dat slimme mensen en hoogopgeleide mensen hun plekje kunnen vinden op Hilltech waarin ze hun kwaliteiten en kennis kunnen gebruiken om hiermee economische groei voor het bedrijf, voor Hilltech en voor Amersfoort te kunnen genereren.

Komst van een creatief bedrijf

De komst van een creatief bedrijf als Name It is hier een belangrijk stap in. In onze strategie voor Hilltech hebben wij deze onmisbare stap opgenomen. Natuurlijk was het voor ons afwachten of deze stap ook daadwerkelijk zou worden gezet, want we zijn hierbij afhankelijk van de welwillendheid van creatieve bedrijven om zich op Hilltech te willen vestigen. Wanneer de aanwezigheid van creatieve bedrijvigheid op Hilltech nog laag is, kan dit natuurlijk als nadeel worden gezien. Niet elk creatief bedrijf wil namelijk een trekker worden. We kunnen het zeker begrijpen dat veel creatieve bedrijven juist ook willen profiteren van de aanwezigheid van en ikinderkledingnteractie met andere creatieve bedrijven.

Voor Name It was Hilltech een perfecte vestigingslocatie. Name produceert kinderkleding die vervolgens met name door derden worden verkocht, zoals via internet door de grote kinderkledingwinkel Amazingkids.nl. Zij zochten namelijk naar een nieuwe locatie in specifiek Amersfoort. Bovendien zochten zij naar een locatie waar ze de ruimte hadden voor hun verschillende afdelingen, zoals voor de ontwerpafdeling, de verschillende kantoorafdelingen, de fabriek waar de productie van kledingstukken plaatsvindt en nieuwe sample worden gemaakt en het distributiecentrum waar de producten worden verpakt en verscheept. Name It wilde al deze onderdelen van hun bedrijf graag gecentreerd hebben, maar hier is natuurlijk de ruimte voor nodig. Op Hilltech werd hen hier de ruimte voor gegeven.

Nam It investeert in de omgeving

Name It is bereid om te investeren in de omgeving van het bedrijf, zodat Hilltech kan uitgroeien tot een succesvol technologie gebied waar bedrijven zullen floreren. Wij, als beleidsmakers bij de gemeente Amersfoort, vinden het belangrijke dat er een diversiteit aan bedrijvigheid op Hilltech te vinden is. Dus niet alleen technologie, maar juist de combinatie met verschillende sectoren, kennisinstituten, onderzoek, maakindustrie en creatieve industrie. Bovendien willen we de plekken van interactie faciliteren door het plannen van stoepen, parkjes, publieke bankjes op pleintjes en natuurlijk de nodige horeca voor de vrijdagmiddagborrels en andere meetings.

Het faciliteren beperkt zich niet alleen tot het plannen van deze functie op het bedrijventerrein, maar ook het stimuleren en selecteren van gebruikers. Zo hebben we een aantal ambitieuze koffietentjes geselecteerd om enkele panden met horecafuncties te gaan uitbaten. Ook hebben we bewust geïnvesteerd in een publieke ruimte met goede kwaliteit die de gebruikers uitnodigt om te interacteren, te praten, te kletsen en kennis uit te wisselen. Dat zijn namelijk de condities die essentieel zijn in een bedrijventerrein waar innovatie plaatsvindt en nieuwe ideeën ontpoppen. Wij heten Name It dus van harte welkom en hopen op een vruchtbare en productieve creatieve industrie.

De verbinding naar het bedrijventerrein is ook erg goed.